Novinky a úskalí v diagnostické patologii
25. ledna 2016, Plzeň
www.patologie.cz/novinky-uskali-2016

Novinky a úskalí v diagnostické patologii
TémaNové jednotky v patologii
Úskalí v diagnostické patologii
Datum25. ledna - 26. ledna 2016MístoBioptická laboratoř Plzeň
Důležité

Kurz začíná 25.1. ve 12:00 hod. (oproti původní pozvánce je tedy posunut).


Literatura pro účastníky


přihlášeno 80 z 80

Přednášející

(v abecedním pořadí)
Daum O.
Hes O.
Chlumská A.
Kacerovská D.
Kašpírková J.
Kazakov DV.
Kinkor Z.
Kinkorová-Luňáčková I.
Michal M.
Pecková K.
Putzová M.
Skálová A.
Slunéčko R.
Švajdler M.
Vaněček T.

Obsah kurzů

Vzhledem k tomu, že se právě dokončují nové WHO klasifikace Nádorů urologického traktu a Nádorů hlavy a krku, a několik patologů Bioptické Laboratoře s.r.o se podílí několika kapitolami na těchto WHO Blue Books (Hes O. píše kapitoly do WHO nádorů ledvin, Skálová A. do nádorů Hlavy a krku a Michal M. do Nádorů ledvin a varlat), rozhodli jsme se uspořádat tento kurz. Pro účastníky kurzu budou dostupné již předběžné texty těchto nových klasifikací. Skálová A. se těsně před začátkem kurzu bude vracet z  „Consensus/editorial meeting” Pracovní skupiny pro tvorbu WHO klasifikace nádorů slinných žláz z Paříže.

Dokumenty

Pozvánka (pdf)

Dokumenty


Sponzor:
Logo Bamed

Kontakt

Logo Bioptická laboratoř Bioptická laboratoř s.r.o.
Mikulášské nám. 4
326 00 Plzeň
kratochvilova@medima.cz
+420 737 220 447