Bioptická laboratoř s.r.o. - 3. stretnutie patológov zaoberajúcich sa urogenitálnou patológiou

Medzinárodné stretnutie uropatológov

13. - 15. júna 2014, Mikulov

Registrácia

Registračný poplatok pre lékarov2.000,- Kč
Doprovod, laborantky1.000,- Kč
Someliérsky minikurz1.000,- Kč

Vyplnený registračný formulár a potvrdenie o platbe (kópiu, alebo PDF) prosím zašlite na adresu:
Irena Kratochvílová
Šiklův Ústav
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň, Česká republika

Alebo na e-mail: kratochvilova@medima.cz (nezabudnite prosím priložiť doklad o zaplatení poplatku vo forme PDF)
Účet viď Kontakt.
Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo so zámenou prvých dvoch čísiel za číslo 99.

MS Word file Prihláška (doc)
Copyright © 2013-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.3. stretnutie patológov zaoberajúcich sa urogenitálnou patológiou - Titulná stránka