Bioptická laboratoř s.r.o. - 3. setkání patologů zabývajících se urogenitální patologií

Mezinárodní setkání uropatologů

13. - 15. června 2014, Mikulov

Všeobecné informace

Jazyk meetingu

Angličtina

Registrační poplatek

Registrační poplatek: 2000,-Kč.

Registrační poplatek zahrnuje sadu sklíček, 1 společenský večer, 2x večeři, 2x oběd.

Den před zahájením sjezdu bude uspořádán someliérský minikurz: “Wines of the Austrian-Hungarian Empire” vedený nejlepším českým sommeliérem Ivo Dvořákem (v angličtině). Poplatek je 1000,- Kč.

Adobe Acrobat file Ivo Dvořák (pdf)

12. června - Someliérský kurz je již plně obsazen.

Ubytování

Ubytování není zajištěno pořadateli. Avšak celý hotel Galant je blokován pro naše potřeby. Všichny účastníky tedy prosíme o laskavé zajištění ubytování ve vlastní režii nejlépe přímo na webu hotelu www.galant.cz. Blokovány jsou taktéž hotely: Hotel Vivaldi – www.vivaldihotel.cz, Penzion u sv. Urbana – www.svurban.cz.

Nezapomeňte uvést, že se jedná o seminář urogenitální patologie - Bioptická laboratoř, s.r.o. Plzeň

Storno poplatky

Poplatek za sjezd není možné vrátit, doporučujeme informovat se o stornopoplatcích rovněž přímo na webových stránkách jednotlivých hotelů.

Registrace

Registrační poplatek pro lékaře2.000,- Kč
Doprovod, laborantky1.000,- Kč
Someliérský minikurz1.000,- Kč

(konferenční poplatek zahrnuje páteční společenský večer, sadu sklíček, 2x oběd, 2x večeři)

Registrace na seminář je možná prostřednictvím online registračního formuláře

nebo písemně na adresu (současně s pdf či kopií potvrzení o platbě):
Irena Kratochvílová
Šiklův ústav
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

nebo emailem na adresu kratochvilova@medima.cz

MS Word file Prihláška (doc)

Nezapomeňte prosím poslat kopii o zaplacení poplatku - písemně nebo mailem ve formě pdf.

Konferenční poplatek uhraďte převodem na účet: 613986001/5500
Jako variabilní symbol uveďte, prosím, Vaše rodné číslo se záměnou dvou prvních čísel za 99.

Copyright © 2013-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Ilustrační obrázek
CZ SK ENTitulní stránka | 3. setkání patologů zabývajících se urogenitální patologií