Bioptická laboratoř s.r.o. - 3. setkání patologů zabývajících se urogenitální patologií

Mezinárodní setkání uropatologů

13. - 15. června 2014, Mikulov

Přihlášky

Adresa: Irena Kratochvílová
Šiklův ústav
FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
E-mail: kratochvilova@medima.cz
Fax: +420 377 104 650
Tel.: +420 737 220 447

Platební kontakt

Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 613986001/5500
Copyright © 2013-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.Titulní stránka | 3. setkání patologů zabývajících se urogenitální patologií