Bioptická laboratoř s.r.o.
pořádala

Konferenci o patologii prsu

ve dnech 19. - 22. června 2003
v Srní, v hotelech Šumava a SrníProceedings na CD
právě v těchto dnech rozesíláme.
Copyright © 2003 Bioptická laboratoř s.r.o.
Konference o patologii prsu