Pozvánka

Vážená kolegyně, vážený kolego,

rádi bychom Vás pozvali na

Konferenci
Bioptické laboratoře s.r.o. v Plzni
.

Podobně jako v minulých letech i tentokrát jsme se rozhodli toto setkání zorganizovat jako klinicko-patologický seminář. Letos bude tématicky věnován patologii PRSU. Na konferenci bychom rádi prodiskutovali s klinickými lékaři klasifikace některých nádorů prsu. Na toto setkání proto též co nejsrdečněji zveme všechny klinické lékaře, kteří se zabývají léčením a diagnostikou nádorů prsu. Konference se bude konat

ve čtvrtek - neděli 19.- 22. června 2003
v hotelech Šumava a Srní v Srní
.

Bude začínat v pátek 20. 6. 2003 ve 13,00 hod a první odpoledne bude věnováno převážně patologům, ale věříme, že bude přínosné i pro klinické lékaře. Na pořadu je již tradiční sklíčkový seminář, který tentokrát bude zaměřen na nádory a diagnostická úskalí nádorů prsu. Sobotní program začne v 9,00 hod. sklíčkovým seminářem věnovaným punkčním biopsiím nativních i transplantovaných ledvin a bude pokračovat ve 13,00 hod volnými přednáškami na téma patologie prsu. Volné přednášky budou pokračovat podle potřeby i v neděli dopoledne. Chtěli bychom Vás tímto vyzvat k zaslání Vašich přednášek. Délka přednášky by neměla přesahovat 10 minut. Během dvoudenní Konference proběhne kurz – patologie zažívacího traktu pro patology (doc. Chlumská). Na sobotu dopoledne připravujeme návštěvu Kašperských Hor spojenou s prohlídkou hradu Kašperk.

V pátek a v sobotu večer je připraven společenský program. Hotelový komplex Srní a Šumava je rozsáhle vybaven různými relaxačními zařízeními (sauna, možnost masáží, bazén, posilovna, kuželky). Seznam účastníků budeme uzavírat pro zájemce z České republiky do poloviny dubna 2003 a do konce dubna pro zájemce ze Slovenské republiky.

Velice se těšíme na Vaší účast, se srdečným pozdravem


Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. v.r.

MUDr. Zdeněk Kinkor v.r.Prof. MUDr. Michal MICHAL v.rCopyright © 2003 Bioptická laboratoř s.r.o.
Konference o patologii prsu