Upozornění:
Používáte starší prohlížeč, a proto nemůžete vidět naše stránky v jejich plné grafické podobě. Toto omezení se ovšem nijak nedotýká ani logické struktury webu ani vlastního obsahu jednotlivých stránek.


2. Mezinárodní sklíčkový seminář Klubu Arkadi M. Rywlina
10.-12. června 2005
Srní

Pozvánka

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolujeme si Vás pozvat na 2. kongres Rywlinova klubu


v pátek - neděli 10. - 12. června 2005
v Srní.

Kongres bude začínat v pátek 10. 6. 2005 ve 13,00 hod. Celkový program a další informace jsou na přiloženém letáku v anglickém jazyce. Bude se jednat o kombinaci sklíčkového semináře a volných sdělení. Ve sklíčkovém semináři bude prezentováno přes padesát bioptických případů. Velká část přednášejících představuje absolutní světovou špičku patologů, jejichž publikace znáte z nejlepších odborných časopisů.

Ubytování bude zajištěno v hotelech Šumava, Srní a Vydra v Srní a v okolních ubytovacích zařízeních. Účastnící budou ubytováváni v těchto zařízeních ve výše uvedené posloupnosti v závislosti na pořadí zaslaných přihlášek a plateb za registrační poplatek a za ubytování.

Registrační poplatek pro účastníky z České a Slovenské Republiky je 1000,- Kč, pro zahraniční účastníky 350,- Euro. Registrační poplatek pro doprovázející osoby (nepatology) je 400,- Kč. Registrační poplatek zahrnuje vstup na 2 společenské večery s večeřemi formou rautů. Protože očekáváme více než 300 účastníků a k dispozici bude pouze 120 sad preparátů, nebude možné všem sady preparátů zaslat. Sady preparátů budou zasílány pouze těm účastníkům, kteří zaplatí plný registrační poplatek 350 Euro.

Reprezentativní digitální fotografie ze všech případů budou k prohlédnutí v průběhu měsíce května a června na webovské adrese www.amr-seminar.org. Navíc den před seminářem, 9. 6. 2005, bude možné si prohlédnout všechny případy v mikroskopickém sále v komplexu hotelů Srní a Šumava, kde bude připraveno 10 sad preparátů a 25 mikroskopů. Po skončení semináře bude možné si zakoupit CD s celkovou prezentací všech případů obsahující reprezentativní mikroskopické fotografie, klinické popisy a hand-outy případů sklíčkového semináře a vybraných volných sdělení. CD bude stát 400,- Kč.

Protože kapacita přednáškového sálu je omezená a očekáváme i značný zájem patologů ze zahraničí, předem se omlouváme, že pravděpodobně nebudeme moci kladně vyřídit všechny přihlášky.

Aktuální informace o kongresu bude možné průběžně sledovat na webovské stránce plzeňských patologů www.patologie.cz

Seznam účastníků budeme uzavírat pro zájemce z České republiky do 31. března 2005 a 10. dubna pro zájemce ze Slovenské republiky.

Ceny ubytování jsou na přiložené závazné přihlášce. V případě odřeknutí účasti nebudou peníze vráceny.

V pátek a v sobotu večer je připraven společenský program. Hotelový komplex Srní a Šumava je rozsáhle vybaven různými relaxačními zařízeními (sauna, možnost masáží, bazén, posilovna, kuželky).


Velice se těšíme na Vaší účast, se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. Michal MICHAL v.r.