Upozornění:
Používáte starší prohlížeč, a proto nemůžete vidět naše stránky v jejich plné grafické podobě. Toto omezení se ovšem nijak nedotýká ani logické struktury webu ani vlastního obsahu jednotlivých stránek.


2. Mezinárodní sklíčkový seminář Klubu Arkadi M. Rywlina
10.-12. června 2005
Srní

Přihláška k účasti

Přihlášku k účasti zasílejte do 31. března (10. dubna - Slovensko) 2005.


Online přihlášení k účasti a objednání ubytování:

Akce již proběhla.

Další informace

 • Ubytování:
  • Vzhledem k omezené kapacitě jednolůžkových pokojů bude účastník v případě požadavku na ubytování samostatně hradit sazbu za dvoulůžkový pokoj sám.
  • Za ubytování je stanovena jednotná částka pro všechny hotely.
  • Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpaná veškerá ubytovací kapacita, budete informováni.
 • Platba:
  • Platbu zasílejte na účet společnosti Bioptická laboratoř s.r.o. číslo účtu 613986001/2400 eBanka, variabilní symbol 11... (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat).
  • Pro platby ze zahraničí:
   Název účtu: Bioptická laboratoř s.r.o.
   IBAN CZ3824000000000613986001
   SWIFT: EBNKCZPP, eBanka
   kód banky: 2400
   adresa banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1
  • Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 15. 4. 2005, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
  • V případě naplnění kapacity semináře Vám budou peníze vráceny!
  • Nezasílejte, prosím, platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.
 • Doprovod:
  • Doprovázející osoba také vyplní závaznou přihlášku samostatně.
 • Kontakt:
  • Kontaktní adresa pro přihlášky viz Kontakt.