Upozornění:
Používáte starší prohlížeč, a proto nemůžete vidět naše stránky v jejich plné grafické podobě. Toto omezení se ovšem nijak nedotýká ani logické struktury webu ani vlastního obsahu jednotlivých stránek.


2. Mezinárodní sklíčkový seminář Klubu Arkadi M. Rywlina
10.-12. června 2005
Srní

Arkadi M. Rywlin (27. 7. 1923 - 22. 8. 1987)

A. Rywlin se narodil v Gdaňsku. Po peripetiích předválečného a válečného stěhování, kdy pobýval v řadě zemí Evropy začal studovat medicínu na ženevské universitě (1946-1953). Již v roce 1953 zvolil stáž v Michael Reese Hospital v Chicagu, kde studoval patologii a hematologii. V letech 1955-1958 sloužil jako patolog ve vojenské nemocnici ve Fort Campbell. V roce 1958 pracoval krátce v Bronx Hospital v New Yorku. Poté se přestěhoval do Miami Beach v Mount Sinai Hospital.

Jeho specializací byla hematopatologie a patologie kostní dřeně, avšak známý byl především svými univerzálními vědomostmi z celého spektra patologie.