Seminář vznikl v roce 2000 po vzoru podobného podniku ve Velké Británii. Slouží k vzájemným kontaktům a předávání si zkušeností nefropatologů z České Republiky a ze Slovenska. Každý účastník semináře obdrží sadu preparátů s jednotlivými případy. Jednou za rok jsou případy prezentovány a diskutovány na společném semináři. V současné době se semináře účastní prakticky všichni nefropatologové z ČR a velká část slovenských kolegů.

Na přípravě semináře se od počátku aktivně podílejí pracovníci oddělení patologie IKEM Praha, FN Hradec Králové a FN Plzeň.


Kontakt na pořadatele: MUDr. Ondřej Hes
Fakultní nemocnice v Plzni
Šiklův patologicko-anatomický ústav
Dr.E.Beneše 13, 305 99 Plzeň
Seminář punkčních biopsií ledvin