Případy (2001)

Případ č.1   H.K.-B 17446/00
Případ č.2PM- 9557/98
Případ č.3PM- 11 3336/00
Případ č.4PM- 1899/00
Případ č.5IKEM- 2100/97
Případ č.6IKEM-3628/99
Případ č.7IKEM-2924/00
Případ č.8IKEM-3409/00
Případ č.9PM- 9935/00
Seminář punkčních biopsií ledvin