Ročník 2003


Sklíčkový seminář je pořádán v rámci "Konference o patologii prsu", pořádané Bioptickou laboratoří s.r.o. ve spolupráci se Šiklovým patologicko-anatomickým ústavem, která se koná ve dnech 19.-22.června 2003 v Srní.

Termín konání: 21.června 2003, 9:00 hod.
Místo konání: Srní
Hlavní pořadatel: FN Plzeň
Spolupořadatelé: TC IKEM, FN Hradec Králové
Kontakt na pořadatele: MUDr. Ondřej Hes
Seminář punkčních biopsií ledvin