Diagnózy (2003)

Případ č.1   IKEM - neprezentován
Případ č.2PM M32357/02
IgA nefropatie se segmentální glomerulosklerózou
Případ č.3IKEM - neprezentován
Případ č.4IKEM - neprezentován
Případ č.5PM M31886/02
diskuzní případ. Nejasná, amyloidu podobná depozice ve stěně glomerulů a arterií
Případ č.6PM 17678/02
chronická hypertenze s hypertenzní krizí. Diagnóza potvrzena klinickými lékaři až po složitém dohadování s pacientem (lékařem!!), který nakonec přiznal hodnoty krevního tlaku přes 200/100
Případ č.7IKEM - neprezentován
Případ č.8IKEM - neprezentován
Případ č.9IKEM - neprezentován
Případ č.10PM M32113/02
membranózní rejekční glomerulopatie s pozdní segmentální sklerózou
Případ č.11PM 9079/02
tzv. nebijící dárce, ledvina na základě morfologie nedoporučena k transplantaci


Dále byly prezentovány zajímavé přednášky ze sjezdu amerických a kanadských patologů (Washington březen 2003).
Seminář punkčních biopsií ledvin