Diagnózy (2001)

Případ 1, H.K.-B 17446/00
Sekundární membranózní glomerulonefritida

Případ 2, PM- 9557/98
Idiopatická crescentní glomerulonefritida

Případ 3, PM- 11 3336/00
AA amyloidosa

Případ 4, PM- 1899/00
Fokálně segmentální glomeruloskleróza

Případ 5, IKEM- 2100/97
Nefrokalcinóza s tubulointersticiální nefritidou

Případ 6, IKEM-3628/99
Membranózně-proliferativní glomerulonefritida-dense deposite disease

Případ 7, IKEM-2924/00
Trombotická mikroangiopatie, CyA toxicita, v.s. vaskulární rejekce

Případ 8, IKEM-3409/00
Membranózní glomerulonefritida II-III ve štěpu

Případ 9, PM- 9935/00
Tubulointersticiální rejekce s "tubulitidou"
Seminář punkčních biopsií ledvin