Případy (2003)

Případ č.1   IKEM 2266/02
Případ č.2PM M32357/02
Případ č.3IKEM 493/02
Případ č.4IKEM 4113/02
Případ č.5PM M31886/02
Případ č.6PM 17678/02
Případ č.7IKEM 1284/01
Případ č.8IKEM 629/01 + 706/01
Případ č.9IKEM 2457/02
Případ č.10PM M32113/02
Případ č.11PM 9079/02
Seminář punkčních biopsií ledvin