Případ č.1 (2003)

(Případy: č.1 - č.2 - č.3 - č.4 - č.5 - č.6 - č.7 - č.8 - č.9 - č.10 - č.11 )

Případ č.1 - IKEM 2266/02
muž, 40 let-vlastní ledvina
KO: akutní selhání ledvin nejasné etilogie, 2xHD
ANCA negativní, možná pyelonefritida
IF: zastihla 11 glů
IgA: ++/+++ dif. glob. gran. mezangium
IgG, IgM, C1Q, C4: vše negativní
C3: ++ jako IgA a v cévách
kappa, lambda: slabě jako IgA.

1a 1b
Případ 1, obr.a Případ 1, obr.b
(75kB) (61kB)
Seminář punkčních biopsií ledvin