Případ č.9 (2003)

(Případy: č.1 - č.2 - č.3 - č.4 - č.5 - č.6 - č.7 - č.8 - č.9 - č.10 - č.11 )

Případ č.9 - IKEM 2457/02
Žena 47 let, transplantovaná ledvina
Po příbuzenské tx. ledviny okamžitý rozvoj funkce štěpu. Šestý den po transplantaci vzestup SCr o 160 umol/l. Provedena biopsie tx. ledviny.
IF: C4d +++.

9a 9b 9c
Případ 9, obr.a Případ 9, obr.b Případ 9, obr.c
(89kB) (53kB) (83kB)
Seminář punkčních biopsií ledvin