Případ č.2 (2003)

(Případy: č.1 - č.2 - č.3 - č.4 - č.5 - č.6 - č.7 - č.8 - č.9 - č.10 - č.11 )

Případ č.2 – PM M32357/02
Žena, 32 let-vlastní ledvina
KO: erytrocytúrie (mikrohematúrie), SCr. 123. Sledována v poradně 10 let
IF: silná pozitivita mesangia i periferie kliček v IgA, obdobně C3. Ostatní markery negativní

2a 2b 2c 2d
Případ 2, obr.a Případ 2, obr.b Případ 2, obr.c Případ 2, obr.d
(76kB) (72kB) (88kB) (94kB)
Seminář punkčních biopsií ledvin