Případ č.8 (2003)

(Případy: č.1 - č.2 - č.3 - č.4 - č.5 - č.6 - č.7 - č.8 - č.9 - č.10 - č.11 )

Případ č.8 - IKEM 629/01 + 706/01
Muž 51 let, transplantovaný pankreas a ledvina
1. den po kombinované tx. ledviny a pankreatu pro neztišitelné krvácení z lůžka štěpu explantován pankreas (sada skel A). Sedmý den pro afunkci štěpu ledviny provedena punkční biopsie (sada skel B). Den předtím vysazena imunosuprese, ponechány pouze kortikoidy.

8a 8b 8c 8d
Případ 8, obr.a Případ 8, obr.b Případ 8, obr.c Případ 8, obr.d
(71kB) (62kB) (91kB) (100kB)
Seminář punkčních biopsií ledvin